Grote amfibie vijver

Grote amfibie vijver

 

In 2019 kregen we de vraag en carte blanche om een amfibie vijver te maken in een verwilderde tuin. Unikoi verzorgde dit project van A tot Z:

  • Ontwerp vijver en terras
  • Graafwerken voor vijver en ruimen terrein
  • Betonwerken en constructiewerken voor vijver en terras
  • Polyesteren amfibievijver
  • Aanleg terras rondom vijver
  • Plaatsing mechanisch filter
  • Lavafilter na mechanisch filter

Richtprijs project: 50.000-100.000 euro

Duurtijd van de werken:

  • reële werkdagen: 14-20 dagen
  • kalenderdagen: 20-30 dagen

Inhoud vijver: 120.000 liter